Certificaten: werken met oog voor milieu, kwaliteit en veiligheid

Afvalzorg werkt conform alle relevante milieu- en kwaliteitsnormen. We beschikken over de certificaten ISO 14001 voor milieuzorg, ISO 9001 voor kwaliteitszorg, VCA** voor veiligheid en gezondheid, het Certificaat Groene Stroom, GasNeutraal en een groot aantal productcertificaten. Bekijk de details door de bedrijfsonderdelen in de tabel aan te klikken.

Partnerships: werken met oog voor de wereld om ons heen

Afvalzorg staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter verband. Dat uit zich in diverse samenwerkingsverbanden en lidmaatschappen. Zo zijn we excellente partner van Landschap Noord-Holland en gouden vriend van het Flevo-landschap. Ook zijn we partner van MVO Nederland en ondertekenden we hun manifest. Hiermee verklaren we bij alle bedrijfsbeslissingen te streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

Afvalzorg is lid en in sommige gevallen ook voorzitter of oprichter van de volgende verenigingen en organisaties in de afvalsector:

CertificaatBedrijfsonderdeel
ISO 14001
Internationale norm voor milieuzorg
NV Afvalzorg Holding;
NV Afvalzorg Holding (english version);
Afvalzorg Deponie BV;
Bodemzorg;
Afvalzorg Grondstromen BV;
NV Grondbankcombinatie;
BV Baggerzorg;
Grondreinigingcombnatie VOF;
Afvalzorg Grondstromen Limburg;
Afvalzorg Immobilisatie BV;
Afvalzorg Mastwijk.

ISO 9001
Internationale norm voor kwaliteitszorg

NV Afvalzorg Holding
;
NV Afvalzorg Holding (english version);
Afvalzorg Deponie BV;
Bodemzorg;
Afvalzorg Grondstromen BV;
NV Grondbankcombinatie;
BV Baggerzorg;
Grondreinigingcombinatie VOF;
Afvalzorg Grondstromen Limburg;
Afvalzorg Immobilisatie BV;
Afvalzorg Mastwijk.

VCA**
Nationale norm voor veiligheid en gezondheid

NV Afvalzorg Holding
;
Afvalzorg Deponie BV;
Bodemzorg;
Afvalzorg Grondstromen BV;
NV Grondbankcombinatie;
BV Baggerzorg;
Grondreinigingcombinatie VOF;
Afvalzorg Grondstromen Limburg;
Afvalzorg Immobilisatie BV;
Afvalzorg Mastwijk.

BRL 9322 “Cementgebonden minerale reststoffen”
Nationaal productcertificaat

Afvalzorg Immobilisatie BV

BRL 9335 “Grond”
(protocol 1)
Nationaal productcertificaat: Individuele partijen grond

NV Grondbankcombinatie

BRL 9335 “Grond”
(protocol 1 en 4)
Nationaal productcertificaat: Individuele partijen grond en samengestelde grondproducten

Afvalzorg Grondstromen Limburg
;
Reststoffencombinatie Parkstad BV;
Groen & Grond Combinatie.

BRL 7500 (protocol 7510)
Nationaal productcertificaat

Afvalzorg Grondstromen Limburg
; Grondreinigingscombinatie VOF;
Groen & Grond Combinatie;
Afvalzorg Immobilisatie BV.
BRL 7500 (protocol 7511)
Nationaal productcertificaat: bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie voor Zandscheiding, rijping en landfarming van baggerspecie
BV Baggerzorg

BRL SIKB 2000
(protocol 2001 en 2002)
Nationaal productcertificaat: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

Bodemzorg

BRL SIKB 6000
(protocol 6001 en 6002)
Milieukundige begeleiding van (water) bodemsaneringen en nazorg

Bodemzorg

Richtlijn afkoop nazorgverplichting

Nationale procesrichtlijn: afkoop van nazorgverplichting

Bodemzorg

Certificaat Groene Stroom

NV Afvalzorg Holding

GasNeutraal

NV Afvalzorg Holding

Lidmaatschappen

Afvalzorg is “gouden vriend” van Landschap Noord-Holland en Het Flevo-landschap en we zijn vertegenwoordigd in diverse nationale en internationale verenigingen en organisaties.

Vereniging / OrganisatieBijdrage Afvalzorg
Vereniging Afvalbedrijvenbestuurslid, voorzitter Afdeling Storten,
voorzitter Werkgroep Beleid Storten
lid Commissie Milieu
lid Commissie Beleid en Strategie
BOGoprichter en bestuurslid (penningmeester)
Brancheorganisatie Grondbanken
Stichting Duurzaam Stortenvoorzitter bestuur, voorzitter projectgroep
MVO Nederlandpartner
FEADafgevaardigde namens Vereniging Afvalbedrijven en vice voorzitter van FEAD Werkgroep Stortplaatsen
European Federation of Waste Management and Environmental Services
ISWA
International Solid Waste Association
lid working group Landfill
IWWGlid managing board
voorzitter task group leaders
International Waste Working groupleader task group Sustainable Landfill Management,
lid Scientific Advisory Panel

Onderschreven verklaring

Als partner van MVO Nederland draagt Afvalzorg bij aan het proces van verduurzaming. Om dit kracht bij te zetten hebben we het manifest van MVO Nederland ondertekend. Een verklaring waarmee we laten zien wat onze mvo-ambities zijn.