Geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen luiden in duizenden euro’s)

 20162015
Genormaliseerde bedrijfsopbrengsten33.88528.682
Genormaliseerde bedrijfslasten-29.740-25.101
Genormaliseerd bedrijfsresultaat4.1453.581
Genormaliseerd financieel resultaat5.083236
Belastingen en aandeel van derden (per saldo)3.136-288
Genormaliseerd resultaat12.3643.529
Dotatie voorzieningen a.g.v. curve-effecten-8.873-8.897
Mutatie voorzieningen7613.981
Belastingbate-14
Incidentele posten (per saldo)-3566.250
Nettoresultaat3.8974.877