• Storten en verwerken van afvalstoffen
  • Opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, puin, koolteerhoudend asfalt en dakleer
  • Baggerspecieverwerking
  • Puinrecycling
  • Levering van IBC-bouwstoffen t.b.v. steunlaag
  • Levering van afdekgrond