Nieuwe bestemmingen voor oude stortplaatsen

Recreatie, wonen, natuur of energie. Gesloten stortplaatsen zijn geschikt voor de mooiste bestemmingen. Afvalzorg zette haar expertise op dit gebied breed in.

Plan Groenewoud

In het najaar van 2016 heeft de provincie Noord-Holland haar goedkeuring gegeven op de ruimtelijke kwaliteit van plan Groenewoud. Inmiddels is door de gemeente de bestemmingsplanprocedure opgestart. De voormalige stortplaats Groenewoud in de Gooi en Vechtstreek vormt al jaren een probleem voor milieu en omgeving. In samenwerking met de gemeente Wijdemeren, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten ontwikkelde Afvalzorg een totaalplan voor het sterk verontreinigde terrein. Het plan omvat het saneren, isoleren en controleren van de bodem- en grondwaterverontreiniging van de 30 ha grote voormalige stortplaats, de herinrichting van de stortplaats tot agrarisch en recreatiegebied en de aansluiting ervan op het aangrenzende en uit te breiden natuurgebied. De sanering wordt financieel haalbaar gemaakt door de bouw van 70 duurzame waterwoningen op 39 kavels die te gast zullen zijn in het nieuw te ontwikkelen natuurlandschap van water, bos en riet dat zo kenmerkend is voor het Vechtplassengebied.

Dak van Drenthe

Ook zet Afvalzorg haar expertise in voor de herinrichting van de VAM-berg op de grootste stortplaats van Nederland van eigenaar Attero. In opdracht van de provincie Drenthe ontwikkelde Afvalzorg in 2016 een landschapsplan voor deze locatie met een sportief en uitdagend fietspad tot aan de huidige top. Dat is interessant voor wielrenners, mountainbikers en skaters. In 2017 zal de uitvoering van de eerste fase van een ander deel van het terrein, het Dak van Drenthe, in nauwe samenwerking beginnen. Deze recreatieheuvel wordt opgehoogd met 2 à 3 miljoen ton bodemassen die Afvalzorg en Attero tussen 2017 en 2020 zullen aanleveren. De heuvel wordt maximaal 63 meter boven N.A.P. De hoogteverschillen maken het Dak van Drenthe geschikt voor wielerwedstrijden. En wellicht wanneer de provincie Groningen en Drenthe een bid uitbrengen bij de UCI zelfs voor het WK wielrennen in 2023. Als het aan Afvalzorg ligt, is en blijft Drenthe dé fietsprovincie van Nederland!