Veilig werken in een veranderende omgeving

Veilig werken is een belangrijk speerpunt van Afvalzorg. We houden ons aan internationale normen en richtlijnen met betrekking tot milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Verbeteropties en afwijkingen of incidenten op onze locaties hebben voortdurend onze aandacht.

Incidenten

2016 liet een toename van het aantal meldingen van incidenten zien, met name op de locatie Nauerna. Dat is verklaarbaar door de herinrichting van het terrein, waardoor het op sommige plaatsen krapper en drukker werd. Op Nauerna waren er vijf bedrijfsongevallen zonder blijvend letsel (2x onwel, 2x een rij-fout, 1x zuurspetters) en acht schademeldingen en drie schademeldingen op de Zeeasterweg. Opvallend is dat er vijf brandjes waren op locaties (3x in bedrijfsafval, 2x in groenafval), waarschijnlijk door broei. De volgende maatregelen zijn getroffen: controlerondes, metingen, cameratoezicht, extra verdichten en afdek.

Klachten

In 2016 kreeg Afvalzorg 22 meldingen van geurklachten op Nauerna en 10 meldingen van geurklachten op de Zeeasterweg. Er vinden overleggen plaats met omwonenden en de Omgevingsdienst om de geurproblemen aan te pakken en op te lossen.

Certificaten en audits

Afvalzorg voldoet aan alle relevante milieu- en kwaliteitsnormen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. In 2016 vonden tientallen externe audits plaats om de naleving van de normen te controleren en verbeterpunten te onderzoeken.

Speerpunten voor 2017

In 2017 is het van belang om de veiligheid, kwaliteit en gezondheid en milieu op de locaties goed te blijven borgen. Met name op locaties waar veel projecten en nieuwe activiteiten en partnerships plaatsvinden, zoals Nauerna. Naar aanleiding van diverse interne onderzoeken voeren we verbeteringen door en werken we verbeterpunten uit. Dit betreft bijvoorbeeld verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden, stofbelasting en veiligheid.