Bert Krom: “Klaar voor nieuwe kansen in de circulaire economie”

Terugblikkend op 2016 zie ik een jaar waarin veel voorbereidend werk is verricht voor onze nieuwe plannen. Plannen waarmee we onze vooraanstaande positie in de stortmarkt behouden en nieuwe activiteiten ontwikkelen die passen in een circulaire economie. We zijn kortom klaar voor de toekomst.

Een locatie erbij in Limburg

Nieuwe projecten maken ons gereed voor nieuwe kansen in de markt, maar vergen ook forse logistieke inspanningen. Ik ben trots op onze medewerkers die dit mogelijk maakten en de winkel ondertussen gewoon openhielden. Op Nauerna is een geheel nieuw bedrijfsterrein op de stortlocatie gerealiseerd en in Limburg is bijvoorbeeld keihard gewerkt aan de inrichting van onze nieuwe locatie in Maastricht. Met deze tweede locatie in die provincie en een strategisch partnership met groencomposteerder Den Ouden Groep gaan we de groenrecyclingmarkt in Zuid-Limburg veroveren.

Nieuwe activiteiten op Nauerna

Nauerna en de Zeeasterweg werden eveneens klaargestoomd voor de toekomst. De Zeeasterweg wordt onze hoofdlocatie storten en ook voor Nauerna, waar we onze stortactiviteiten afbouwen, hebben we grootse plannen. Een deel van het terrein is verhard voor de aanleg van ons nieuwe bedrijfsterrein. Op 19 december konden we een tienjarige overeenkomst ondertekenen met ACCN BV, die ons terrein en onze faciliteiten gaat gebruiken voor de exploitatie van Nederlands grootste wasinstallatie voor bodemassen. Afvalzorg zelf werkt met andere technieken bodemassen op in samenwerking met RockSolid. Hierdoor wordt Nauerna hét centrum voor bodemassen in de Randstad!

Kennisleider storten

Alles overziend kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. We beschikken over een unieke combinatie van knowhow op het gebied van storten, stortbeheer en de afwerking en herinrichting van gesloten stortplaatsen, en over een netwerk van vergunde locaties. Afvalzorg is dan ook al vele jaren een van de grote spelers in Nederland op het gebied van afval storten. Een positie die we willen behouden door onze diensten nog beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

Veilige landschappen

Ook op het gebied van de transitie van (stort)locaties naar een nieuwe functionele eindbestemming zijn we een autoriteit geworden. We adviseren gemeenten, provincies en private partijen in binnen- en buitenland over het beheer van locaties en het creëren van mooie eindbestemmingen. Niet voor niets kregen we in 2016 de opdracht van de provincie Drenthe om een plan te ontwikkelen voor de VAM-berg. Als het aan ons ligt, verrijst hier in samenwerking met exploitant Attero een fietscircuit dat van Drenthe dé fietsprovincie van Nederland maakt.

Vooruitkijkend liggen alweer nieuwe mijlpalen in het verschiet. Ik denk bijvoorbeeld aan de pilots met duurzaam stortbeheer, op onze locaties Braambergen en Wieringermeer, en de aanleg van de loswal aan het Noordzeekanaal.

Ik nodig u van harte uit om verder te lezen in ons jaarverslag.

Bert Krom

Algemeen directeur