Het vangnet van de circulaire economie

Afvalzorg bewerkt en recyclet afval, en slaat afval op voor hergebruik op een later moment. Residuen die na recycling overblijven en afvalstromen waarvoor geen andere optie is, storten we op een veilige, verantwoorde manier. Hiermee zorgt Afvalzorg voor het ‘vangnet’ van de circulaire economie.

Van afval tot bouwstof

De aanhoudende groei van de bouw- en infrasector werkt door in de cijfers over 2016. Onze activiteiten op het gebied van grondreiniging, grondbanken en met name bouwstoffen zijn sterk toegenomen. In een vof met Rock Solid werken we bodemassen van afvalenergiecentrales op tot bouwstoffen, die we in 2016 onder meer gebruikten voor de aanleg van een nieuw bedrijfsterrein op onze locatie Nauerna.

Marktleider storten

Ook het aanbod van residuen op onze stortplaatsen nam toe. Daarmee is Afvalzorg een van de grote spelers in de stortmarkt in Nederland. In het stortaanbod hebben historische stromen, bijvoorbeeld asbest, nog de overhand. De komende jaren zullen recyclingresiduen, zoals slib dat overblijft na het wassen van bodemas, langzaam maar zeker terrein winnen.