Landschapsprojecten

Bedrijventerrein Polanen Park - Halfweg

Deze voormalige milieuhinderlijke locatie veroorzaakte overlast voor de omgeving. Het is nu ontwikkeld tot een moderne recyclinglocatie. Het representatieve bedrijventerrein is bestemd voor regionale tot en met internationale bedrijven in de hogere milieucategorieën.

 • Bedrijventerrein Polanen Park - Halfweg

  >
 • Bedrijventerrein Polanen Park - Halfweg

  Deze voormalige milieuhinderlijke locatie veroorzaakte overlast voor de omgeving. Het is nu ontwikkeld tot een moderne recyclinglocatie. Het representatieve bedrijventerrein is bestemd voor regionale tot en met internationale bedrijven in de hogere milieucategorieën.

  Braambergen - Almere

  Samen met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer willen we op deze locatie een energiepark realiseren. Het project bestaat uit een opstelling van windmolens langs de stortlocatie en een grootschalig zonnepark op de locatie. De recreatieve invulling van locatie Braambergen en de Almeerderhout zal deels worden gefinancierd door de opbrengsten van deze duurzame energie.

 • Braambergen - Almere

  >
 • Braambergen - Almere

  Samen met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer willen we op deze locatie een energiepark realiseren. Het project bestaat uit een opstelling van windmolens langs de stortlocatie en een grootschalig zonnepark op de locatie. De recreatieve invulling van locatie Braambergen en de Almeerderhout zal deels worden gefinancierd door de opbrengsten van deze duurzame energie.

  Dak van Drenthe - Wijster

  In 2016 ontwikkelde Afvalzorg in opdracht van de provincie Drenthe een landschapsplan voor de VAM-berg op de grootste stortplaats van Nederland van eigenaar Attero. Daarin is een sportief en  uitdagend fietspad tot aan de huidige top opgenomen. De eerste fase van een ander deel van het terrein, het Dak van Drenthe, zal in 2017 worden opgestart. De recreatieheuvel wordt opgehoogd met 2 à 3 miljoen ton bodemassen die Afvalzorg en Attero tussen 2017 en 2020 zullen aanleveren. De heuvel wordt maximaal 63 meter boven N.A.P.

 • Dak van Drenthe - Wijster

  >
 • Dak van Drenthe - Wijster

  In 2016 ontwikkelde Afvalzorg in opdracht van de provincie Drenthe een landschapsplan voor de VAM-berg op de grootste stortplaats van Nederland van eigenaar Attero. Daarin is een sportief en  uitdagend fietspad tot aan de huidige top opgenomen. De eerste fase van een ander deel van het terrein, het Dak van Drenthe, zal in 2017 worden opgestart. De recreatieheuvel wordt opgehoogd met 2 à 3 miljoen ton bodemassen die Afvalzorg en Attero tussen 2017 en 2020 zullen aanleveren. De heuvel wordt maximaal 63 meter boven N.A.P.

  Groenewoud - Wijdemeren

  Deze voormalige stortplaats vormt een probleem voor milieu en omgeving. Sanering is gewenst. Afvalzorg heeft een totaalplan ontwikkeld voor het saneren, isoleren, controleren en herinrichten van dit gebied én om nieuwe en betere natuur te realiseren in de omliggende polder. Hierbij werken we samen met de gemeente Wijdemeren, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten.

 • Groenewoud - Wijdemeren

  >
 • Groenewoud - Wijdemeren

  Deze voormalige stortplaats vormt een probleem voor milieu en omgeving. Sanering is gewenst. Afvalzorg heeft een totaalplan ontwikkeld voor het saneren, isoleren, controleren en herinrichten van dit gebied én om nieuwe en betere natuur te realiseren in de omliggende polder. Hierbij werken we samen met de gemeente Wijdemeren, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten.

  Groengebied Mastwijk - Montfoort

  Voormalige stortplaats Mastwijk veroorzaakte overlast voor milieu en omgeving door de aanwezige verontreiniging en slechte cultuurtechnische gesteldheid van de bodem. Afvalzorg heeft een nieuwe, veilige leeflaag aangebracht, zodat het ingericht kan worden als openbaar groengebied. Het gebied is bedoeld voor niet-intensieve recreatie, zoals wandelen.

 • Groengebied Mastwijk - Montfoort

  >
 • Groengebied Mastwijk - Montfoort

  Voormalige stortplaats Mastwijk veroorzaakte overlast voor milieu en omgeving door de aanwezige verontreiniging en slechte cultuurtechnische gesteldheid van de bodem. Afvalzorg heeft een nieuwe, veilige leeflaag aangebracht, zodat het ingericht kan worden als openbaar groengebied. Het gebied is bedoeld voor niet-intensieve recreatie, zoals wandelen.

  Het Groene Schip - Halfweg

  Het Groene Schip zal een groot natuur- en recreatiegebied en een natuurlijke grens gaan vormen tussen het drukke aangrenzende Westelijke Havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. Afvalzorg ontwikkelt dit project met Boskalis, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De verwachte voltooiing van het project is medio mei 2018.

 • Het Groene Schip - Halfweg

  >
 • Het Groene Schip - Halfweg

  Het Groene Schip zal een groot natuur- en recreatiegebied en een natuurlijke grens gaan vormen tussen het drukke aangrenzende Westelijke Havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. Afvalzorg ontwikkelt dit project met Boskalis, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De verwachte voltooiing van het project is medio mei 2018.

  Naarderbos - Naarden

  In 2002 zijn Afvalzorg en Grontmij in samenwerking met de gemeente Naarden gestart met de herinrichting van het Naarderbos in Naarden. Het project bood een oplossing voor het verwilderde en sociaal onveilige gebied. Bovendien gaf het recreatiepark een nuttige en nieuwe bestemming aan de oude afvalstortplaatsen die in het gebied zijn gevestigd.

 • Naarderbos - Naarden

  >
 • Naarderbos - Naarden

  In 2002 zijn Afvalzorg en Grontmij in samenwerking met de gemeente Naarden gestart met de herinrichting van het Naarderbos in Naarden. Het project bood een oplossing voor het verwilderde en sociaal onveilige gebied. Bovendien gaf het recreatiepark een nuttige en nieuwe bestemming aan de oude afvalstortplaatsen die in het gebied zijn gevestigd.

  Natuurontwikkeling Brunssum - Brunssum

  Het acht hectare braakliggende deel van onze locatie Brunssum wordt landschappelijk ingericht en omgevormd tot een waardevol natuurgebied. In dit nieuwe landschap wordt 200.000 m3 grond verwerkt. Dit betekent een mooie natuurwinst in een duurzaam landschap.

 • Natuurontwikkeling Brunssum - Brunssum

  >
 • Natuurontwikkeling Brunssum - Brunssum

  Het acht hectare braakliggende deel van onze locatie Brunssum wordt landschappelijk ingericht en omgevormd tot een waardevol natuurgebied. In dit nieuwe landschap wordt 200.000 m3 grond verwerkt. Dit betekent een mooie natuurwinst in een duurzaam landschap.

  Park Meermond - Heemstede

  Dit park is aangelegd op de voormalige stortplaats van de gemeente Heemstede. Voor de sanering en inrichting van het gebied hebben we nauw samengewerkt met de Gemeente en aannemer Heijmans. Het park heeft een natuurfunctie en is bedoeld voor niet-intensieve recreatie, zoals wandelen.

 • Park Meermond - Heemstede

  >
 • Park Meermond - Heemstede

  Dit park is aangelegd op de voormalige stortplaats van de gemeente Heemstede. Voor de sanering en inrichting van het gebied hebben we nauw samengewerkt met de Gemeente en aannemer Heijmans. Het park heeft een natuurfunctie en is bedoeld voor niet-intensieve recreatie, zoals wandelen.

  Park Nauerna/De Vouw - Assendelft

  Na sanering en veilige afwerking van het terrein zijn voormalige afvalverwerkingslocaties en vervuilde terreinen geschikt om kantoren en zelfs woningen op te bouwen. Het ultieme voorbeeld is ons hoofdkantoor De Vouw, dat gebouwd is op het afgewerkte deel van onze afvalverwerkingslocatie Nauerna.

 • Park Nauerna/De Vouw - Assendelft

  >
 • Park Nauerna/De Vouw - Assendelft

  Na sanering en veilige afwerking van het terrein zijn voormalige afvalverwerkingslocaties en vervuilde terreinen geschikt om kantoren en zelfs woningen op te bouwen. Het ultieme voorbeeld is ons hoofdkantoor De Vouw, dat gebouwd is op het afgewerkte deel van onze afvalverwerkingslocatie Nauerna.

  Recreatiegebied Schoteroog - Haarlem

  Deze oude gemeentelijke stortplaats is door Afvalzorg gesaneerd en ingericht tot een veelzijdig recreatiegebied. Bodemzorg neemt de nazorg van dit gebied voor zijn rekening.

 • Recreatiegebied Schoteroog - Haarlem

  >
 • Recreatiegebied Schoteroog - Haarlem

  Deze oude gemeentelijke stortplaats is door Afvalzorg gesaneerd en ingericht tot een veelzijdig recreatiegebied. Bodemzorg neemt de nazorg van dit gebied voor zijn rekening.

  Recreatiegebied Spaarnwoude - Velsen-Zuid

  Recreatiegebied Spaarnwoude is dé plek geworden voor eigentijdse vormen van buitensport en vrijetijdsbesteding. Weinigen zullen nog beseffen dat onder het gebied deels de voormalige stortlocatie Velsen schuilgaat. Deze locatie bewijst dat vrijetijdsbesteding op een voormalige afvalverwerkingslocatie volledig geaccepteerd kan plaatsvinden.

 • Recreatiegebied Spaarnwoude - Velsen-Zuid

  >
 • Recreatiegebied Spaarnwoude - Velsen-Zuid

  Recreatiegebied Spaarnwoude is dé plek geworden voor eigentijdse vormen van buitensport en vrijetijdsbesteding. Weinigen zullen nog beseffen dat onder het gebied deels de voormalige stortlocatie Velsen schuilgaat. Deze locatie bewijst dat vrijetijdsbesteding op een voormalige afvalverwerkingslocatie volledig geaccepteerd kan plaatsvinden.

  RIDS-terrein - Haarlem

  Het vervuilde RIDS-terrein is door een leeflaagsanering geschikt gemaakt voor hoogwaardige ontwikkeling van de locatie. Bodemzorg is verantwoordelijk voor de resterende nazorg met betrekking tot de leeflaagsanering. In afwachting van (externe) ontwikkeling ligt het terrein momenteel braak. Het diepere grondwater wordt gezamenlijk met de gemeente Haarlem gesaneerd op basis van flexibele emissiebeheersing.

 • RIDS-terrein - Haarlem

  >
 • RIDS-terrein - Haarlem

  Het vervuilde RIDS-terrein is door een leeflaagsanering geschikt gemaakt voor hoogwaardige ontwikkeling van de locatie. Bodemzorg is verantwoordelijk voor de resterende nazorg met betrekking tot de leeflaagsanering. In afwachting van (externe) ontwikkeling ligt het terrein momenteel braak. Het diepere grondwater wordt gezamenlijk met de gemeente Haarlem gesaneerd op basis van flexibele emissiebeheersing.