Over ons

Afvalzorg is een belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt. Met ruim 100 medewerkers zorgen wij voor opslag, recycling en storten van afval. Ook zijn we gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en in de ontwikkeling van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. Samen met onze partners ontwikkelen we innovatieve technieken om afval nuttig toe te passen.

Onze activiteiten

 • Bewerking en recycling afvalstromen
 • Tijdelijke opslag afvalstromen
 • Storten van afval
 • Exploitatie en beheer afvalverwerkingslocaties
 • Monitoring, nazorg en afkoop verontreinigde locaties
 • Herinrichting verontreinigde locaties

Missie

Afvalzorg wil (stort)locaties beheren en exploiteren om te voorzien in de behoefte van de samenleving om afval- en grondstoffen terug te winnen, te verwerken en/of op te slaan. We zetten ons in om locaties na exploitatie optimaal te benutten voor recreëren, werken en wonen. Naast eventueel noodzakelijke milieuvoorzieningen borgen we waardevol toekomstig gebruik door het stortlichaam te verduurzamen, én door de ruimte van de locatie duurzaam vorm te geven. Tijdens de exploitatie, het beheer, de afwerking en de herinrichting van eigen stortlocaties of stortlocaties van derden doen we veel specialistische kennis op. Deze expertise willen we vervolgens weer inzetten in binnen- en buitenland. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de omgeving. Na het exploiteren van stortlocaties richten we deze weer in als mooie, veilige landschappen. We streven ernaar om onze locaties op transparante, duurzame wijze te beheren en te benutten, waarbij:

 • afval- en grondstoffen verantwoord worden verwerkt en opgeslagen;
 • het afvallichaam wordt verduurzaamd om het toekomstige milieurisico te
  minimaliseren;
 • stortlocaties worden heringericht tot functionele, veilige landschappen.