Structuur

NV Afvalzorg Holding is een niet-beursgenoteerde structuurvennootschap. De aandelen zijn voor 90% in handen van de provincie Noord-Holland. De provincie Flevoland bezit de overige 10% van de aandelen. Het hoofdkantoor van Afvalzorg bevindt zich in Assendelft, maar we hebben verspreid door Nederland diverse locaties in eigendom of beheer. Opdrachtgevers zijn overheden en publieke en private ondernemingen.

Afvalzorg telt 101 medewerkers, al dan niet in deeltijd. In het verslagjaar was de omzet netto 29,594 miljoen euro. Afvalzorg heeft een aantal dochterondernemingen die verantwoordelijk zijn voor een deel van de activiteiten. Bekijk hier het actuele overzicht.