Klaar voor
de toekomst met Bodemzorg

Voor steeds meer eigenaren van verontreinigde terreinen komt een oplossing in zicht. De zorg voor deze locaties vraagt om expertise. Door nieuwe technieken en inzichten wordt een actieve, eindige aanpak haalbaar. Bodemzorg staat aan de basis van de ontwikkelingen.

Een eindoplossing voor IBC-locaties

Nederland telt nog honderd à tweehonderd grote IBC-locaties. Dit zijn locaties met bodemverontreinigingen die worden aangepakt door middel van isoleren, beheersen en (in principe eeuwig) controleren. In samenwerking met de overheid en de markt zoekt Bodemzorg naar mogelijkheden voor een eindoplossing voor bodemverontreinigingen. Met succes. Nieuwe technieken en inzichten brengen voor steeds meer probleemlocaties een actieve aanpak in zicht.

Actief saneren

Sinds maart 2016 is Bodemzorg zeer actief binnen de werkgroep ‘Herziening IBC’ van het landelijke kennisnetwerk BodemBreed Forum. Op de eerste meeting presenteerde Bodemzorg de Oosteinderpoel in Aalsmeer als inspirerend voorbeeld. De nazorg van dit met olie verontreinigde natuurgebied was door de eigenaar afgekocht bij Bodemzorg. Bodemzorg heeft de IBC-locatie actief gesaneerd, waardoor de Oosteinderpoel nu geschikt is voor natuurontwikkeling.

Praktische kostenvergelijking

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelden Bodemzorg en de Rebel Group een financieel model voor eigenaren van probleem- en IBC-locaties. Dit rekenmodel maakt een vergelijking mogelijk tussen de kosten van het huidige beheer en een eventuele eindige aanpak. Door meer inzicht in de kosten stappen naar verwachting meer grondeigenaren over op een eindige oplossing. Het model is op 23 juni gepresenteerd in het BodemBreed Forum.