Klaar voor
vernieuwing op de Zeeasterweg

Ons terrein in Lelystad is hard op weg om de belangrijkste locatie van Afvalzorg te worden. Wanneer Nauerna in 2022 stopt als stortlocatie, neemt de Zeeasterweg het stokje over. Het terrein is er bijna klaar voor.

Klaar voor flexibele nieuwe diensten

Aan de Zeeasterweg heeft ons grondbankterrein een nieuwe invulling gekregen. We bieden meer maatwerk op het gebied van op- en overslag. In 2016 hebben we het terrein opnieuw ingericht en speciale vakken aangelegd voor bouw- en sloopafval, vlakglas en hout. Ook verwerken we nu groenafval tot teelaarde en tuingrond en verzorgen we de overslag van verschillende fracties flessenglas. Een deel van het terrein verhuren we sinds eind 2016 voor de recycling van kunststof grasmatten. In de nabije toekomst breiden we onze dienstverlening op deze locatie verder uit.

Geschikt gemaakt voor uitbreiding stortactiviteiten

Afvalzorg heeft haar locatie in Lelystad in 2016 ook voorbereid op nieuwe stortactiviteiten. Daarvoor hebben we twee oude stortheuvels afgegraven en het oude afval herverdeeld over andere compartimenten. Zo komt er ruimte voor nieuwe compartimenten die we vanaf 2018 gaan aanleggen.