Klaar voor
nieuwe activiteiten op Nauerna

Nauerna is klaar voor een nieuwe toekomst als Randstedelijke proeftuin voor de circulaire economie. Hier worden bodemassen opgewerkt en straks ook verder bewerkt tot schoon bouwmateriaal. Daarnaast wordt het bedrijfsterrein voor andere recyclingactiviteiten gebruikt.

Bedrijfsterrein in de maak

Op Nauerna bouwen we onze stortactiviteiten tot 2022 stap voor stap af. Op het terrein wordt een park aangelegd van 60 hectare en een bedrijfsterrein van 15 hectare, waarop afvalverwerkende activiteiten zullen plaatsvinden die passen in de circulaire economie. In 2016 zijn voorbereidingen gepleegd. Het terrein is opgehoogd, verhard en geëgaliseerd. Hier willen we ook ruimte bieden aan startups met innovatieve technieken. Proeven met een metaalverwijderingsinstallatie (elektrochemisch) zijn in gang gezet om metalen uit het afvalwater te halen. Hierdoor kunnen we het gebruik van chemicaliën sterk reduceren en mogelijk ook afvalwater van derden behandelen.

Nauerna voorbereid op wassen van bodemassen

Op 19 december tekenden we een tienjarig huurcontract met ACCN (Ash Cleaning Company Netherlands BV). Afvalzorg verhuurt een deel van haar terrein aan ACCN. Zo kan deze joint venture tussen Boskalis en Inashco er eind 2017 de grootste wasinstallatie voor bodemassen van Nederland bouwen. De installatie herwint waardevolle metalen en werkt de minerale fractie op tot vrij toepasbare bouwstof. Het resterende slib wordt door Afvalzorg gestort. Zo wordt bijgedragen aan de circulaire economie én de Green Deal Bodemassen. Daarin is afgesproken dat tot 2020 50 procent van de bodemassen ingezet moet worden als vrij toepasbare bouwstof. Vanaf 2020 geldt dat voor alle bodemassen. Zelf zitten we ook niet stil. Samen met Rock Solid werken we bodemassen op uit Engeland.

Nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal

De ondertekening van het contract gaf een vliegende start aan de plannen voor de bouw van een nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal, bestemd voor grotere binnenvaart-schepen. De bouw van de nieuwe loswal start in het najaar van 2017. In 2018 zal hij in gebruik worden genomen.